Friday, November 12, 2010

AMAR MA’RUF, NAHI MUNGKAR

MUQADDIMAH

1) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar = suatu usaha yang paling mulia, tinggi kedudukannya, sangat dititikberatkan di dalam Islam

2) Mesti dilaksanakan agar manusia sentiasa berada di atas landasan yang betul dan tidak menyimpang dari jalan yang sebenarnya

3) Hidup manusia = mudah lupa, lemah dan serba kekurangan, didatangkan para Nabi as sebagai pencetus kebangkitan dan penegur atas segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukan

4) Hukum Amar ma’ruf nahi Mungkar adalah WAJIB


DALIL

Antaranya :

“Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma’ruf dan mencegah daripada mungkar. Merekalah orang-orang yang berjaya.”(‘Ali-‘Imran:104)

Abu Hurairah r.a. berkata:

“Nabi Muhammad s.a.w. bersabda (yang bermaksud): “Anjurkanlah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya dan cegahlah segala yang mungkar meskipun kamu belum menghentikannya.”

SYARAT YANG MEMERLUKAN NAHI MUNGKAR

1) Perkara mungkar tersebut adalah terlarang dalam syariat Islam.

2) Kemungkaran yang dilakukan secara terang-terangan.

3) Kemungkaran itu di dalam perkara yang telah diketahui hukumnya bukan yang dihukum secara ijtihad.


BEBERAPA KEPERLUAN KESEDIAAN AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

1. Keimanan yang mendalam

2. Ilmu yang hak

3. Matlamat untuk keredhaan Allah


TAHAP KEMUNGKARAN DAN CARA MENCEGAHNYA

1) Orang yang melakukan perkara mungkar namun tidak mengetahui perkara tersebut adalah mungkar = Nasihat secara lemah lembut

2) Orang yang sudah mengetahui bahawa perkara tersebut adalah mungkar dan ditegah namun masih berani melakukannya = Memberi nasihat dan menggambarkan ancaman Allah dan kemurkaan-Nya

3) Apabila cara lembut tidak diendahkan, gunakan cara kekerasan dalam mencegah mungkar tersebut tetapi perlu BERHIKMAH

4) Mengubah dan mencegah kemungkaran dengan tangan sendiri @ kuasa yang ada


KAEDAH AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi saw, iaitu:-

“Barangsiapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya(kuasanya). Jika sekiranya ia tidak berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Dan jika ia tiada juga berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian itu (iaitu mengubah dengan hatinya) adalah selemah-lemahnya iman”. (HR Muslim)

1. Dengan tangan ( Kuasa / pemerintahan)

- contoh, jika seseoang itu menjadi pengarah syarikat atau organisasi pentadbiran, dia boleh melaksanakan sesuatu arahan contohnya mewajibkan kakitangan atau pekerjanya menutup aurat, berkelakuan sopan, mengasingkan antara lelaki dan perempuan, menepati masa dan sebagainya

2. Dengan lidah / ucapan / lisan

- sekiranya seseorang atau kumpulan tidak mampu mengubah dengan kuasa- yang beerti ia mesti dilaksanakan melalui kaedah lidah lisan. Banyak cara atau kaedah yang boleh dilakukan dengan cara ini termasuk;

a.) Nasihat / peringatan

b.) Penerangan

c.) Penulisan

3. Dengan Hati (membenci dan tidak meredhai)

- boleh dilakukan setelah berikhtiar melalui kaedah kuasa dan lidah yang tidak memberikan kesan bahkan memudharatkan


STRATEGI MENJALANKAN AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

- memerlukan kebijaksaan, ketegasan, iltizam dan tidak putus asa

- strategi yang paling berkesan = amar ma’ruf nahi mungkar secara berjemaah - mempunyai kekuatan dan sokongan yang ramai.

No comments:

Post a Comment